Valde

Valde ir galvenā biedrības izpildinstitūcija. Valde lemj par visiem biedrības jautājumiem, tajā skaitā organizē sapulces, pasākumus un sasauc kopsapulci.

Valdi ievēl kopsapulce uz vienu gadu. Par valdes locekli var kļūt ikviens biedrs, kurš biedrībā ir vismaz vienu gadu.

Valde sastāv no trīs valdes locekļiem. No valdes locekļu vidus kopsapulce ievēlē valdes priekšsēdētāju.


Pašreizējā valde tika ievēlēta 2015. gada decembrī.

Valdes priekšsēdētājs – Guntars Pužulis.