Mūsu lielais paldies

Šogad esam piedalījušās daudzos JSPA (Jaunatnes starptautisko programmu aģentūras) projektos. Gada sākumā apguvām teorētiskās projektu rakstīšanas un vadīšanas gudrības...

Braucam Latgales lūkoties

Kādā jaukā svētdienas dienā seši braši jaunieši iz LUAVIV – Raimonda, Edīte, Gatis, Edvarts, Sergejs un Jānis devās braucienā...

Bērnu svētki – 100

Šogad, lai raitāk noritētu bērnu svētki LUAVIV biedrība aicināja brīvprātīgos palīdzēt un ieradās desmit brīvprātīgie. Kāda varētu būt brīvprātīgo...