Laukiem jauniem būt!

Latvijas Universitātes Atturības un Veselības izglītības veicināšanas biedrība laikā no 15.maija līdz 17.oktobrim īsteno pašu veidoto projektu „Laukiem jauniem būt!”, kuru finansiāli atbalsta ES programma „Jaunatne darbībā”.

Projekta mērķis ir mazināt pilsētu jauniešu stereotipus par lauku dzīvi, parādīt, ka arī laukos ir iespējama attīstība un interesents dzīvesveids. Projektā iesaistītie dalībnieki daudz diskutēs par mūsdienu jaunatni un tās domām par laukiem, ES atbalsta izmantošanas iespējām. Projekta laikā tiks sagatavoti priekšlikumi, kā piesaistīt laukiem jauniešus, un šie priekšlikumi tiks iesniegti atbildīgajām institūcijām.

Projekta galvenais notikums ir „Lauku skola” ,kas norisināsies no 24. līdz 30. jūlijam Dagdā. Nedēļu ilgā pasākuma laikā jaunieši no pilsētām mācīsies darīt lauku darbus, cept maizi, apgūs senos amatus, palīdzēs vientuļiem lauku cilvēkiem veikt viņu ikdienas gaitas, kā arī vienu dienu dosies izdzīvošanas pārgājienā bez jelkādiem sakariem ar ārpasauli. Jaunieši arī diskutēs par lauku attīstības iespējām, tiksies ar vietējiem zemniekiem. Diskusijās tiks izmantotas jaunas neformālās izglītības metodes. „Lauku skolas” galvenais mērķis ir pilsētu jauniešiem parādīt, ka lauki ir perspektīva, dzīvei piemērota un iespējām bagāta vide.

Piedalīties projektā ir iespēja jaunietim no Balvu, Smiltenes, Dagdas un Rīgas rajoniem, kas vien dzīvo pilsētā.

Pieteikšanās sāksies 1. jūnijā, pieteikties varēs, aizpildot elektronisko anketu biedrības mājas lapā www.luaviv.lv.
Un neaizmirstiet – lauki ir mūsu nākotne. Laukiem jauniem būt!

Informāciju var saņemt luaviv@luaviv.lv
Projekta vadītājs Jānis Supe – janissupe99@inbox.lv