Pūķi, adatas un dūmi

PROJEKTA KOPSAVILKUMS

Fotokonkursu un izstādi „Pūķi, adatas un dūmi” veidos Latvijas Universitātes Atturības un veselības veicināšanas biedrība (LU AVIV). Mērķis ir veicināt jauniešu radošo darbību un iesaistīšanos atturības un veselības veicināšanas procesā.
Fotokonkurss risināsies no 2008. gada 18. septembra līdz 1. novembrim visā Latvijas teritorijā. Fotoizstāde notiks LU vestibilā no 14. līdz 18. novembrim.
Projekts tiek realizēts ar mērķi dot iespēju jauniešiem izpaust savus talantus fotomākslā un pievērst viņu uzmanību atkarību izraisošo vielu problēmām.

NEPIECIEŠAMĪBAS PAMATOJUMS
Fotokonkursa „Pūķi, adatas un dūmi” mērķis ir dot iespēju jauniešiem izpaust savus talantus fotomākslā un pievērst viņu uzmanību atkarību izraisošo vielu problēmām. Attēli tiks veidoti, balstoties uz jau iepriekš veidotiem saukļiem, kas iedalīti trīs tēmās – alkohols, smēķēšana, narkotikas.
Mūsdienās ļoti aktuālas ir atkarības problēmas. Atkarība ir nepārvarama tieksme pastāvīgi un atkārtoti lietot vielas, kas izraisa patīkamas, īslaicīgas sajūtas. Parasti nav iespējams atteikties no kaitīgo vielu turpmākas lietošanas, jo pārtraukšana rada grūti paciešamus fiziskus un psihiskus traucējumus. Īpaši neaizsargātas ir pusaudžu vecuma grupas, kam ir tieksme izmēģināt visu jauno, tā palielinot iespēju nokļūt atkarībā no narkotiskajām vielām.
Izstāde pēc formas būs atvērta. Ar šo fotoizstādi tiks noslēgts fotokonkurss „Pūķi, adatas un dūmi”, kā mērķis ir veicināt jauniešu iesaistīšanos atkarības problēmu risināšanā un veselības veicināšanā. Fotoizstādē būs apskatāmi labākie no visiem iesūtītajiem darbiem.

PROJEKTA MĒRĶI
1. Atbalstīt un veicināt Latvijas jauniešu radošo attīstību;
2. Rosināt jauniešus pievērst uzmanību nacionālajām problēmām;
3. Popularizēt veselīgu dzīvesveidu bez apreibinošām un atkarību izraisošām vielām;
4. Raisīt diskusijas un viedokļu apmaiņu par fotogrāfiju interesentu starpā un plašākā sabiedrībā;
5. Veicināt Latvijas jauniešu iniciatīvu;
6. Piedāvāt Rīgas un ārpus Rīgas publikai iepazīties ar jauniešu radošajām izpausmēm;
7. Sniegt iespēju jaunajiem autoriem iepazīties ar citu autoru darbiem.

PROJEKTA UZDEVUMI
1. Parādīt fotoizstādes apmeklētājiem Latvijas jauniešu 30 labākos fotomākslas darbus;
2. Piesaistīt jauniešu uzmanību atkarību izraisošo vielu problēmai caur tādu mākslas veidu kā fotogrāfija;
3. Iesaistīt Latvijas jauniešus atturības veicināšanas procesā.

Fotokonkursa “Pūķi, adatas un dūmi” iesniegtie darbi