Kopsapulcē ievēlēta jauna valde

2009. gada 6.oktobrī notika LUAVIV biedrības kopsapulce, kurā piedalījās 25 no 34 šobrīd biedrībā esošajiem biedriem un vecbiedriem.
Sakarā ar to, ka iepriekšējai valdei oktobra sākumā beidzās pilnvaru termiņš, galvenais kopsapulces uzdevums bija ievēlēt jauno valdi. Par valdes locekļiem tika ievēlēti Edvarts Krakts un Raivis Ieviņš, bet par valdes priekšsēdētāju – atkārtoti Jānis Supe.
Par valdes locekļa kandidāti kļuva Rota Mieriņa, par vecbiedru pārstāvi – Madara Mieriņa. Kopsapulce lēma, ka valdes sēdes turpmāk protokolēs Lelde Kaunese. Par revidentu uz vienu gadu tika ievēlēts Sergejs Andrejevs.
Ņemot vērā to, ka biedrība decembrī svinēs 10 gadu jubileju, kopsapulce nolēma par godu šai jubilejai septiņiem biedriem piešķirt Goda biedra statusu. To svinīgā ceremonijā decembra sākumā saņems Baiba Korne, Līga Timša, Madara Mieriņa, Gatis Bārdiņš, Nikolajs Kims, Ieva Dunska, Sergejs Andrejevs. Goda biedra statuss tiek piešķirts par īpašiem nopelniem biedrības labā.