AVANTE

Atturības klubs AVANTE izveidots 1984.g.maijā pie Rīgas narkoloģiskā dispansera un jau no paša sākuma centās apvienot ne tik daudz tos, kuri bija spiesti dzīvot skaidrā pēc ārstēšanās, cik tos, kuri vēlējās dzīvot skaidrā, lai nebūtu jāārstējas, uzskatot, ka tā var būt pietiekoša motivācija šādai dzīvei, ka nav vajadzības nodzerties līdz noziegumam, invaliditātei vai kam citam uz skaidrību motivējošam notikumam cilvēka dzīvē. Protams, to īpatņu skaits, kuri gribēja mācīties tikai no savām kļūdām, bija daudz lielāks par tiem, kuri mācījās no citu pieredzes, tāpēc ar izcilu daudzskaitlību klubs nav varējis lepoties nekad. Taču savu domubiedru kopa gadu gaitā ir veidojusies un kristalizējusies, un tāda tā ir arī pašlaik – nepilni desmit cilvēki, kuri cenšas pievērst citus savam dzīvesveidam pārliecinot, aģitējot, pierādot un pamatojot savus uzskatus. Viena no šā darba metodēm ir kluba avīze, kurā mēs ievietojam gan paši savus sacerējumus, gan atbildam uz jautājumiem, gan pāršķirstam atturības kustības vēstures lappuses. Iznākuši jau 152 numuri. Palasiet! Ceram, ka atradīsiet arī šo to interesantu. Nu, vismaz anekdotes.

Emilians Brokans

Atturības kluba AVANTE informatīvais izdevums