Veidosim stipru Latviju kopā!

ozols

Latvijai tuvojas liela un apaļa jubileja 100 gadi. Tas ir cilvēka dzīvei reti sasniedzams vecums. Kokam tas var būt tikai jaunība vai pusmūžs. Ozols ir ilgmūžīgs koks, kas rotā nu jau aizgājušos pieclatniekus, tautai tas ir spēka, izturības un ilgmūžības simbols. No senajiem ozolu mežiem Latvijā ir palicis visai maz. Pēdējā pusgadsimtā ir valdījušas īsāka laika vērtības. Ilglaicīgas izmaiņas nāk no skolas sola – veidot tagad, domājot par turpmākām paaudzēm, rīkoties par labu citiem, pat tad, kad šo labumu mēs varbūt neredzēsim, ir tas, kā var mainīt arī mūsu pašu dzīvi. Ir svarīgi apzināties – tas ir vajadzīgs mums pašiem un tagad!

Akcijas organizētāji LUAVIV, VISC, Balvu Valsts ģimnāzija, Rugāju novada vidusskola aicina iesaistīties skolu audzēkņus, jauniešus, pedagogus, vecākus, veidojot ozolu stādījumus mežos, pilsētās, pie mājām, sabiedriskos apstādījumos – visur, kur tas ir nozīmīgi katram no mums un visiem kopā. Akcija ir iecerēta kā vairāku gadu pasākums, ko ievada kopā sanākšana Rugājos, mazā lauku pašvaldības skolā mežiem bagātā novadā. Turpinājums ir katram mājās savā pusē – ģimenē, skolā, mežā – vācot zīles, stādot stādus. Akcijas iniciatori – jaunieši un skolotāji – aicina katram iestādīt vismaz 100 ozolus. Pirmajā mirklī tas liekas nav daudz, tādēļ aicinām talkā draugus, paziņas, vienkārši – iesakot to darīt. Svarīga ir kopā būšana ar līdzdomātājiem – mūsu mājas lapa simtozolumezi.lv ir vieta, kur pieteikties akcijai, atrast sev līdzīgi domājošos, pastāstīt par to citiem, tai skaitā, ”facebook”, “draugiem” domubiedru grupās. Tas neprasa daudz – savākt 100 zīles, iestādīt dārzā vai mājās – kastītē, sagaidīt, kad 1. gadā tie sadīgst, iestādīt zemē 2. – 3. gadā uz Latvijas 100 gadi. Sāksim jau šoruden!

Līdzīgi kā Latvija, arī ozoli ir jākopj, par tiem ir jārūpējas daudzus gadus. Pie Balvu ģimnāzijas aug ozols, ko iestādīja izlaidumā. Tagad tam ir 40, stādītājiem – pāri 50. Skaists un liels izaudzis! Un pavisam jauni – 2012. gadā iestādītie Vides projektu olimpiādes ozoliņi un vēl 100 ozoliņi – laikabiedri, ko savos mežos un laukos iestādīja ģimnāzijas skolēni un skolotāji. Un katram tas ir atsevišķs stāsts, un reizē visiem, kas rada, veido un pārveido.

Veidosim stipru Latviju kopā !

Vairāk info: http://www.simtozolumezi.lv

, ,