Valde

Valde ir galvenā biedrības izpildinstitūcija. Valde lemj par visiem biedrības jautājumiem, tajā skaitā organizē sapulces, pasākumus un sasauc kopsapulces.

Valdi ievēl kopsapulcē uz vienu gadu.

Valde sastāv no trīs valdes locekļiem. No valdes locekļu vidus kopsapulcē ievēlē valdes priekšsēdētāju.


Valdes sastāvs 2019./2020.gadam :

Priekšsēdētājs – Ābels Vatuļins.

Valdes loceklis – Reinis Ruperts

Valdes loceklis – Artūrs Svars